Гүнээсээ хайрлая Ханбогдын усын чуулган эхэллээ

  • 2024/04/23 13:28


Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын “Үлэмжийн чанар” соёлын төв-д "Гүнээсээ хайрлая Ханбогдын усны чуулган” эхэллээ. “Гүнээсээ хайрлая” газрын доорх усны мэдээллийн аяны хүрээнд Эх дэлхийн өдрийг тохиолдуулан Монголын Гидрогеологи, Геоэкологийн холбооноос санаачлан Өмнөговийн Засаг даргын Тамгын газар, Ханбогд сумын Засаг даргын Тамгын газар, “Оюу толгой” компани, Гурван талт зөвлөлтэй хамтран "Гүнээсээ хайрлая Ханбогдын усны чуулган”-ыг зохион байгуулж байна. 

water_1