Вавилоны хамгийн баян хүн

  • 2024/04/22 19:20

Үнэн үргэлж энгийн байдаг. Энэ удаагийн дугаараар 100 орчим жилийн өмнө бичигдсэн мөнгөний талаарх номын үндэс суурь болсон Вавилоны Хамгийн Баян Хүн номыг орууллаа. Хэдий 1 эрэн өнгөрсөн ч үнэ цэнээ бүрэн хадгалж чадсан, хүн бүхний ширээний ном болох ном байгаа. ▼Худалдаж авах https://booklo.mn/books/detail/1648 The Richest Man in Babylon | George Samuel Clason Вавилоны Хамгийн Баян Хүн | Жорж Самүэль Клэсон